Vedvarende energi og samfundet

September 25, 2018, København, Danmark
Klimadebatten raser og der forskes på livet løs i vedvarende energikilder. Læs meget mere her om solenergiens betydning for samfundet.

Forskellige vedvarende energikilder

Sol, vind og vand

De stærke naturkræfter kan omdannes til miljøvenlig energi. Naturen selv er ophav til en række forskellige vedvarende energikilder. Udover solenergi kan vi nemlig også udvinde energi fra vind og vand.

Solen

Ved hjælp af solceller kan vi få solenergi

Vinden

Vindmøller kan producere elektricitet

Vandet

Vandkraft kan omdannes til energi

Solenergiens potentiale

På bare én time udsender solen nok energi til at dække hele verdens årlige energiforbrug!

Solen er en nærmest uudtømmelig energikilde. Hvis vi bare kunne indfange al den energi der udsendes fra solen i en time, så vil vi have nok energi til at dække energiforbruget over hele jordkloden i et år. Desværre er det ikke helt så nemt.

Det er stadig forholdsvist omkostningsfuldt at indfange energi fra solen, og det er kun en lille andel af energien der kan bruges i praksis.

Det store potentiale ligger i forventningen til at forskningen gør solceller både billigere og mere effektive. Allerede i dag bliver solenergi dog udnyttet verden over. Et lille ørige ved navn Tokelaus er faktisk allerede 100% forsynet af solenergi.

Du kan altid blive meget klogere på klimarelaterede emner på klimaleksikon.dk.

Samfundets afhængighed af vedvarende energikilder

 

I gamle dage hed energikilderne olie og kul. Det er hvad man kalder fossile brændsler. Efterhånden er jordens lagre af fossile brændsler dog ved at være opbrugte. og derfor er det nødvendigt med alternative energikilder.

Derfor forskes der hele tiden i at udnytte de såkaldte vedvarende energikilder bedre. Det drejer sig om vindenergi, vandenergi og solenergi. Det er dog ikke kun knapheden af de fossile brændsler, der er problemet. De vedvarende energikilder belaster ikke miljøet modsat de olie og kul, og samfundets fremtidige eksistens er afhængig af, at vi ikke belaster miljøet unødigt.

Øget politisk fokus på miljøvenlig energi

 

De senere år er alvoren gået op for mange – herunder også politikere. Derfor er der kommet øget fokus fra politisk side omkring at støtte op om udbredelsen af vedvarende energi som solenergi, såvel i private hjem som i den offentlige sektor og erhvervslivet. Over hele verden forskes i bedre udnyttelse af naturens vedvarende energikilder. Det helt store skifte kan dog nok ikke forventes at komme før det også bliver økonomisk rentabelt for private at investere i eksempelvis et solcelleanlæg.

I de nyeste bygningsreglementer er kravene til energivenlighed dog så høje, at mange nybygger simpelthen bliver nødt til at udnytte vedvarende energi for at opfylde kravene. For et klimamæssigt perspektiv er det selvfølgelig positivt, men det er vigtigt fortsat at blive bedre til at udnytte solenergi på en kosteffektiv måde.

Vedvarende energikilder efterhånden synlige overalt

 

Effekten af den øgede fokus på miljøvenlig energi er ikke til at tage fejl af. Det er bare at tage på en lille køretur – i sin elbil selvfølgelig – rundt i landet.

Det er ikke til at overse de kæmpe vindmøller på mange marker, og mange huse har solcelle anlæg installeret på tagene. Udviklingen er i gang, og den vil med stor sikkerhed få mere og mere fart på efterhånden som vi bliver bedre til at udnytte og lagre energien.

Fremtidens solceller og vedvarende energi

 

Allerede nu er man begyndt at eksperimentere med, hvordan man bedre kan integrere solcellerne i samfundet, uden at man måske overhovedet bemærker det.

Man regner for eksempel med at fremtidens solenergi kan udvindes gennem solceller i selve tagstensmaterielet. Så vil du helt kunne slippe for at have store solpaneler på tagene. Dit tag vil ligne et helt almindeligt tag, men alligevel indfange og lagre solenergi og forventligt også meget mere kosteffektivt end i dag.

Et andet fremtidsscenarie er at man lægger et millimetertyndt lag solceller ovenpå vejene, og bilerne skal så kunne optage energien mens de kører.

Fremtidens vedvarende energi er et spændende felt, og det bliver uhyre interessant at følge, hvordan det hele udvikler sig.